آنلاین دوره کار تیمی و تیم سازی

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۸:۰۰
یک‌شنبه
۳۰ مهر ۱۴۰۲
End - ۹:۰۰ Europe/Brussels
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.