متدولوژی‌های نوین نیازسنجی آموزشی

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
  • ضرورت و اهمیت آموزش‌های سازمانی
  • تعاریف و مفاهیم در حوزه آموزش
  • انواع تکنیک‌های نیازسنجی آموزشی
  • کارگاه نیازسنجی به روش ماتریس شایستگی
  • کارگاه نیازسنجی به روش تجزیه‌وتحلیل شغل
  • کارگاه نیازسنجی به روش PSتاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۱۱:۱۷
یک‌شنبه
۰۸ بهمن ۱۴۰۲
End - ۱۱:۱۷ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.