بررسی نسل سوم بازاریابی برای موفقیت در کسب و کار

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
  •  تغییرات از بازاریابی نسل اول تا آخرین نسل بازاریابی - بخش یکم
  •  تغییرات از بازاریابی نسل اول تا آخرین نسل بازاریابی - بخش دوم
  • بازاریابی ارزش‌ها - بخش یکم
  •  بازاریابی ارزش‌ها - بخش دوم
  •  موفقیت در بازارهای فرا رشد یافته - بخش یکم
  • موفقیت در بازارهای فرا رشد یافته - بخش دوم
  • پرسش و پاسختاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۱۱:۳۰
چهارشنبه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۱:۵۰ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.