ابزارهای تجزیه،تحلیل و مطالعه بازارهای صادراتی( آذربایجان غربی)

ثبت
رایگان
تعداد
کنسرسیوم شتابدهنده های صادراتی شمالغرب کشور برگزار می نماید: 

این دوره با هماهنگی " مرکز تجارت بین الملل ITC " و "سازمان توسعه تجارت ایران" برای توسعه ظرفیت نیروی انسانی ایران در جهت افزایش صادرات محصولات (علی الخصوص محصولات فناور و دانش بنیان) برگزار می شود.


این دوره در سه مرحله به شکل زیر خواهد بود :

مرحله اول :

آموزش و تیم سازی به مدت دو روز 

مرحله دوم:

منتوری مستمر و موثر به صورت برخط و حضوری به مدت دو هفته و انجام تکالیف فردی و گروهی. در پایان این مرحله متقاضیان گواهی آنالیز بازار و تنظیم برگه کمی صادرات QEFS را دریافت خواهند نمود. 

نمونه مدرک بین المللی QEFS

مرحله سوم:

مصاحبه توسط ارزیابان مرکز تجارت بین الملل  ITC جهت شناسائی مدرسین بین المللی تحلیل بازار برای تعیین حداکثر 5 مدرس.


نمونه مدرک بین المللی مدرسینتاریخ & زمان
چهارشنبه
۲۵ مهر ۱۴۰۳
۸:۰۰ ۱۸:۰۰ Asia/Tehran
مکان

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

ارومیه 14 5165641957
ایران
--پارک علم و فناوری آذربایجان غربی--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

کنسرسیوم شتابدهنده های صادراتی

+984133109506
+989018096518
hassan.asil@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.